Samtal

KBT-terapi

KBT (kognitiv beteendeterapi) är en samtals-terapiform där du som klient i samarbete med mig som terapeut deltar aktivt i din behandling. Tyngdpunkten ligger på nuet, men för att kunna skapa påtaglig förändring i ditt dagliga liv här och nu, kan det också vara viktigt att förstå hur en problematik har uppkommit eller prata om traumatiska händelser ur det förflutna. Detta då människans samlade erfarenheter skapar de livsregler som styr hur vi uppfattar oss själva, vår omvärld och framtid. Med hjälp av denna kunskap och insikter om sambandet mellan tanke, känsla och handling skapas så nya och mer ändamålsenliga strategier.

Coaching

Coaching är ett stöttande samtalsverktyg som syftar till att hjälpa dig att förverkliga och uppnå mål bortom det du själv ser är möjligt. Syftet med coaching är inte att ge färdiga lösningar, goda råd eller peppning utan att lyssna och agera på ett sådant sätt att du själv hittar dina egna svar och lösningar. Genom penetrerande frågor ges helt nya infallsvinklar till problem och komplikationer samt nya utgångspunkter att agera ifrån.

Stöd & vägledning

Stödjande samtal ger dig möjlighet att lätta på din börda genom att få ”prata av dig” när du till exempel har hamnat i en kris på grund av att något har ”vänt upp och ner på ditt liv”. Vägledande samtal hjälper dig som har kört fast att komma vidare när du har svårt att klara det på egen hand.

Motivation & personlig utveckling

Motiverande samtal är för dig som vill ha en förändring, men upplever svårigheter att komma igång, genomföra eller fullfölja det du har tänk att göra. Det kan till exempel handla om att börja motionera, sluta röka eller gå ner i vikt. Personlighetsutvecklande samtal främjar ditt självledarskap genom att det får dig att växa som individ samt bli bättre och skickligare på dina färdigheter. Det kan handla om ren nyfikenhet och intresse att lära mer om dig själv, likväl som att du till exempel saknar verktyg för att nå dina drömmars mål, vill öka ditt allmänna välbefinnande eller finna meningen med livet.

Hälsofrämjande & hälsoförebyggande

  • Kartlägger din fysiska, psykiska och mentala hälsa.
  • Ger dig medicinsk rådgivning kring förebyggande, behandlande och främjande åtgärder.
  • Erbjuder dig också följande medicinska kontroller och blodtester:
  • Blodtryck, vikt, BMI, kolesterol, blodsocker, fettsyrabalans*.

*Mäter din nivå av omega-3 och den viktiga balansen mellan ditt intag av fettsyrorna omega-6 och omega-3.

Parterapi

Terapeutiskt samtal för att komma tillrätta med problem i er kärleks-, vänskaps- och närståenderelation, så som till exempel otrohet, svartsjuka, psykisk/fysisk misshandel och missbruk.

Parcoaching

Coachande samtal när ni vill utveckla eran kärleks-, vänskaps- närståenderelation för att tex öka förståelsen för varadra, förbättra er kommunikationsförmåga eller återställa passionen i ert förhållande.