Till arbetgivare

Som arbetsgivare är du personligen, likväl som arbetstagaren (via dig), välkommen att ta del av hela Tankeriets utbud mot offert.

Tankeriet erbjuder er också specifika tjänster relaterat till arbetslivet, vilka förutom på min mottagning, även kan utföras på er arbetsplats eller via Skype/över telefon.

Det kan handla om 3-parts-samtal mellan arbetsgivare, arbetstagare och mig så som samtalsterapeut, distriktssköterska och livscoach.

Likaså samtal på grupp- och individnivå för både arbetsgivare och arbetstagare.

Du kan som arbetsgivare även anlita mig för tex en föreläsning eller workshop. I första hand utifrån mitt befintliga utbud av kurser & föreläsningar med eventuella justeringar. Jag kan också skapa en livsinspirerande och personlighetsutvecklande kurs eller ett föredrag relaterat till psykisk ohälsa, helt utifrån era önskemål och behov.

Här nedan ges några exempel på olika typer av såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande insatser som finns att tillgå:

Främjande

  • Stöd och vägledning i yrkes-rollen, i relation till medarbetare och för personlig utveckling.

Förebyggande

  • Tidiga tecken på psykisk ohälsa.
  • Hög sjukfrånvaro.
  • Konflikthantering.
  • Krishantering.
  • Stresshantering.

Rehabiliterande

  • För snabbare återgång i arbete vid sjukskrivning.