Kurser & Föreläsningar

Mina kurser

Mina kurser

KARAKTÄR/ÄMNEN:
Livsinspirerande och personlighetsutvecklande kurser med ämnesrubrik som tex ”Leva livet- Inspiration och motivation”

Kurser med syfte att öka välmåendet och finna inre balans och harmoni så som tex mindfulness och qi-andnings qi-gong

UPPLÄGG/FRAMTRÄDANDE:
Färdiga och skräddarsydda upplägg där framträdandet kan bestå av:

-Faktakunskap och igenkännande expempel framförda på ett högst personligt sätt i en mix av allvar och humor.
-Öppen Reflektion/ Dialog/Diskussion
-Arbeten i grupp och individuellt
-Praktiska övningar

Mina föreläsningar

KARAKTÄR/ÄMNEN:
Livsinspirerande och personlighetsutvecklande föreläsningar med ämnesrubriker så som tex ”Bota din låga självkänsla” eller ”Att skapa ett må-bra- liv och att förändra det som inte är bra”.

Föreläsningar om psykiska ohälsa, stress och ångest i allmänhet eller om särskilda åkommer som tex depression, social fobi och paniksyndrom.

Föreläsningar med utgångspunkt från eller koppling till kognitiv beteendeterapi , tex mindfulness.

UPPLÄGG/FRAMTRÄDANDE:
Färdiga och skräddarsydda upplägg där framträdandet kan bestå av:

-Egna erfarenheter framförda med en blandning av humor och allvar genom tex scenisk gestaltning och poesi.
-Öppna diskussioner
-Grupparbeten
-Praktiska övningar
-Rollspel

Mina föreläsningar